Home Game Action Contact

Բառախաղ – գտիր բառերը 1.2 Download modded games for android 1 🎓 «Բառախաղը» ինտելեկտուալ հետաքրքիր խաղ է, որը լայնացնում է մտահորիզոնը, ընդլայնում հայերեն բառապաշարն ու մարզում ուղեղը։

📌 Խաղի կանոնները պարզ են՝ ներկայացված տառերը պետք է մատի հպումով միացնել իրար և կազմել ածական և գոյական բառեր։

💡 Դժվարանալու դեպքում կարող եք օգտվել օգնության հնարավորություններից՝ բացել տառ կամ խառնել տառերը։

📢 Այն բառերը որոնք չեն ընդգրկվել գրատախտակի վրա, կկուտակվեն կուտակային բառեր բաժնում՝ բերելով Ձեզ 10 միավոր։

🔎 Նոր բառեր գտնելու դեպքում, որոնք ներառված չեն՝ ոչ գրատախտակի և ոչ էլ կուտակային բառերի բաժնում, կարող եք ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին, նշելով, թե որ փուլի, որ բառի մեջ եք այն գտել, մենք սիրով կներառենք այն խաղի մեջ։

🎉 Շնորհակալ ենք խաղը ներբեռնելու և խաղալու համար, ուրախ ժամանց։
🎓 “Wordplay” is an interesting intellectual game, which broadens the horizons, expands the Armenian vocabulary and trains the brain.

Ները The rules of the game are simple: the presented letters must be connected with the touch of a finger և make adjectives և noun words.

։ In case of difficulty, you can use the help options: open a letter or shuffle the letters.

Բառերը The words that are not included on the board will be accumulated in the cumulative words section, bringing you 10 points.

🔎 If you find new words that are not included in either the blackboard or the cumulative words section, you can send them to [email protected], indicating at which stage you found it in the word, we will be happy to include it in the game. in.

։ Thank you for downloading the game և for playing, have fun.
Ավելացվել է մեկ փուլ։

Բառախաղ - գտիր բառերը 1.2 screenshots 1Բառախաղ - գտիր բառերը 1.2 screenshots 2Բառախաղ - գտիր բառերը 1.2 screenshots 3

Game apk mod offline unlimited Detail

App ID: pro.DigiBrain.wordgame
Rating:
Filename: Բառախաղ – գտիր բառերը1.2.APK
Required: Android 4.4+
DOWNLOADs: 50,000+
Votes: 498

Download APK